Preklady a tlmočenie

Rýchla objednávka

Infolinka:
+421 948 33 22 62

Simultánne tlmočenie

„Simultánne“ znamená súčasne

Simultánne tlmočenie je druh tlmočenia, pri ktorom sa tlmočenie realizuje súčasne s prejavom rečníka. V praxi to vyzerá tak, že tlmočník reprodukuje prejav rečníka do cieľového jazyka už počas počúvania prejavu. Simultánne tlmočenie môže prebiehať buď s technickým zariadením, alebo bez neho.

 

S technickým zariadením

Ide tu o všetky druhy tlmočenia, pri ktorých sa používajú tlmočnícke kabínky, v ktorých sedia tlmočníci a tlmočia do mikrofónu prejav rečníka. Poslucháči tak môžu vďaka prenosným staničkám so slúchadlami počúvať pretlmočený prejav vo vlastnom jazyku. S technickým zariadením sa môže realizovať buď klasické kabínkové tlmočenie, alebo pilotáž.

 

Kabínkové tlmočenie

Je to klasický druh simultánneho tlmočenia. Realizuje sa v tlmočníckych kabínkach, v ktorých sedia spravidla dvaja tlmočníci. Tlmočníci sa vzhľadom na náročnosť simultánneho tlmočenia striedajú po istých časových intervaloch (ideálne po 20 minútach). Tlmočník, ktorý práve nepracuje, môže svojmu kolegovi pomáhať napríklad zapisovaním číselných údajov, dlhých zoznamov alebo náročných názvov a mien. Okrem toho majú tlmočníci k dispozícii vopred poskytnuté písomné podklady k danej téme, ktoré si dôkladne naštudovali. Umožňuje im to používať vhodnú terminológiu, a tým sa zvýši kvalita tlmočenia. My vieme, že len pri najlepšej kvalite tlmočenia budú naši zákazníci spokojní.

 

Pilotáž

Pilotáž, alebo inak nazývané aj tlmočenie cez tretí jazyk, je forma dvojstupňového tlmočenia. Tlmočenie pomocou pilotáže sa používa, ak sa tlmočí prejav z málo rozšíreného jazyka, napr. macedónčiny, do väčšieho počtu jazykov, a na jednotlivé jazykové kombinácie s macedónčinou nie je dostatok tlmočníkov. Preto sa vyberie jeden hlavný tlmočník – pilot, ktorý pretlmočí prejav z macedónčiny do angličtiny, a ostatní tlmočníci už do jednotlivých jazykov tlmočia ním pretlmočený anglický prejav. Keďže angličtina je pracovným jazykom veľkého počtu tlmočníkov, je oveľa jednoduchšie zohnať kvalitného tlmočníka pre kombináciu s týmto jazykom. Vďaka pilotážnej forme tlmočenia vám vieme v požadovanej kvalite ponúknuť aj hromadné tlmočenia z rôznych, málo rozšírených jazykov.

 

Bez technického zariadenia

Tento druh simultánneho tlmočenia sa realizuje mimo tlmočníckych kabín a nie je pri ňom potrebná tlmočnícka technika (tlmočnícke kabínky s vybavením). Bez technického zariadenia sa simultánne môže realizovať buď šušotáž, alebo tlmočenie z listu.

 

Šušotáž

Nazýva sa aj tlmočenie do ucha alebo tlmočenie šeptom. Ide o tlmočenie spravidla pre jednu osobu. Je to technika, pri ktorej sa tlmočník nachádza v bezprostrednej blízkosti osoby, pre ktorú tlmočí, a priamo do ucha jej simultánne pretlmočí prejav rečníka.

 

Tlmočenie z listu

Pri tlmočení z listu má tlmočník pred sebou vizuálnu predlohu – text vo východiskovom jazyku, na ktorom je napísaný prejav, ktorý bude rečník čítať. Tento text má tlmočník k dispozícii vopred a vďaka tomu si už pred realizáciou tlmočenia môže pripraviť špecifickú terminológiu a presné formulácie viet v cieľovom jazyku. Vďaka precíznej príprave sa zvyšuje kvalita pretlmočeného textu a poslucháči počúvajú ucelený a plynulý prejav. Táto forma je vhodná najmä pri čítaných prejavoch, ktoré sú rýchle a informačne nasýtené a ktorých tlmočenie bez podkladových materiálov by bolo náročnejšie.

Novinky

21 dec

Želáme Vám krásne vianočné sviatky ... PF´2023

Ďakujeme za prejavenú dôveru a spoluprácu v roku 2022. Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia a úspechov v novom...
17 mar

Koronavírus: odporúčania pre klientov ako využiť naše služby online!

Všetky naše služby je možné vybaviť e-mailom, telefonicky, poštou bez potreby osobne navštíviť kanceláriu. Radi Vám poskytneme bežné preklady,...

Kontakt

Kontakt

LEXMAN, s. r. o.
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
IČO: 36 810 657
DIČ: 2022420411
IČ DPH: SK2022420411

tel.


Mobil:

+421 948 33 22 62
+421 903 66 66 84

Tel.:

+421 2 45528041
+421 2 45528042
+421 2 45528043

Fax: +421 2 43 33 01 94

E-mail: bratislava@lexman.sk