Preklady a tlmočenie

Rýchla objednávka

Infolinka:
+421 948 33 22 62

Konzekutívne tlmočenie

„Konzekutívne“ znamená následne

Konzekutívne tlmočenie sa uskutočňuje tak, že rečník prednáša prejav po častiach (sekvenciách) a potom nechá tlmočníkovi priestor, aby ich transferoval do cieľového jazyka. Dĺžka sekvencií sa pohybuje od 3 do 5 minút. Tlmočník si najprv vypočuje prejav rečníka, počas počúvania si urobí poznámky (tlmočnícky zápis) a následne text pretlmočí.

 

 

Unilaterálne (jednosmerné)

Unilaterálne tlmočenie sa používa iba pri jednostrannej komunikácii, keď rečník hovorí a poslucháči iba počúvajú (napríklad prednáška zahraničného vedca). V praxi to vyzerá tak, že tlmočník tlmočí iba z angličtiny do slovenčiny, nie naopak.

 

 

Bilaterálne (obojsmerné)

Ide o tlmočenie, pri ktorom tlmočník pracuje v rámci jazykovej kombinácie obidvoma smermi. Tlmočník teda tlmočí z materinského jazyka do cudzieho jazyka a z cudzieho jazyka do materinského. Bilaterálne tlmočenie sa využíva najmä pri obchodných rokovaniach, keď sa potrebujú vyjadriť a dorozumieť obidve strany.

Novinky

21 dec

Želáme Vám krásne vianočné sviatky ... PF´2023

Ďakujeme za prejavenú dôveru a spoluprácu v roku 2022. Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia a úspechov v novom...
17 mar

Koronavírus: odporúčania pre klientov ako využiť naše služby online!

Všetky naše služby je možné vybaviť e-mailom, telefonicky, poštou bez potreby osobne navštíviť kanceláriu. Radi Vám poskytneme bežné preklady,...

Kontakt

Kontakt

LEXMAN, s. r. o.
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
IČO: 36 810 657
DIČ: 2022420411
IČ DPH: SK2022420411

tel.


Mobil:

+421 948 33 22 62
+421 903 66 66 84

Tel.:

+421 2 45528041
+421 2 45528042
+421 2 45528043

Fax: +421 2 43 33 01 94

E-mail: bratislava@lexman.sk