Preklady a tlmočenie

Rýchla objednávka

Infolinka:
+421 948 33 22 62

Úradné preklady

Úradný preklad = súdny preklad = preklad s pečiatkou


Ak potrebujete vyhotoviť preklad, ktorý bude slúžiť na oficiálne účely a bude použitý v úradnom styku s rôznymi štátnymi inštitúciami a organizáciami, musí ho vyhotoviť úradný (súdny) prekladateľ, ktorý má od Ministerstva spravodlivost SR poverenie a oprávnenie na zhotovovanie takýchto prekladov. Pri každom preklade zároveň deklaruje, že originál je zhodný s prekladom, za čo ručí svojím podpisom a odtlačkom oficiálnej pečiatky.

Oficiálne preklady sa často označujú aj ako preklady s pečiatkou. Okrem toho sú známe aj pod inými názvami, ako napríklad úradný preklad, úradne overený preklad, súdny preklad či súdne overený preklad. Mnohí ho nazývajú iba pojmom overený preklad, stále však ide o rovnaký typ prekladu.

Úradné preklady sa neoddeliteľne viažu pomocou trikolóry s dokumentom, z ktorého sa prekladali. Ak si u nás objednáte úradný preklad, dajte nám, prosím, vedieť, s akou formou dokumentu sa bude preklad viazať. Originálne dokumenty na zviazanie s prekladom nám môžete priniesť buď osobne (ak sa viažu s originálom alebo jeho notársky overenou kópiou*), alebo poslať e-mailom (ak vám postačí zviazať preklad s bežnou kópiou).

V prípade, že nemáte možnosť alebo čas doručiť nám dokument osobne, v spoločnosti LEXMAN, s. r. o. sme pripravení vyzdvihnúť si dokument na preklad a po preložení Vám ho doručiť na Vami zadanú adresu v rámci Bratislavy. Z celého Slovenska máte možnosť využiť poštové a kuriérske služby.

* Okrem služby doručovania kuriérom Vám ponúkame aj službu zabezpečenia notársky overenej kópie dokumentu určeného na preklad. Spoločnosť LEXMAN, s. r. o. má na tieto účely dlhodobú spoluprácu s notármi, ktorí overia, že vyhotovená kópia súhlasí s originálom. Notársky overený dokument je týmto pripravený na zviazanie s prekladom bez toho, aby sa poškodil originál.

Novinky

21 dec

Želáme Vám krásne vianočné sviatky ... PF´2023

Ďakujeme za prejavenú dôveru a spoluprácu v roku 2022. Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia a úspechov v novom...
17 mar

Koronavírus: odporúčania pre klientov ako využiť naše služby online!

Všetky naše služby je možné vybaviť e-mailom, telefonicky, poštou bez potreby osobne navštíviť kanceláriu. Radi Vám poskytneme bežné preklady,...

Kontakt

Kontakt

LEXMAN, s. r. o.
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
IČO: 36 810 657
DIČ: 2022420411
IČ DPH: SK2022420411

tel.


Mobil:

+421 948 33 22 62
+421 903 66 66 84

Tel.:

+421 2 45528041
+421 2 45528042
+421 2 45528043

Fax: +421 2 43 33 01 94

E-mail: bratislava@lexman.sk