Preklady a tlmočenie

Rýchla objednávka

Infolinka:
+421 948 33 22 62

Lokalizácie

Vieme, čo znamená lokalizácia

Pod pojmom lokalizácia sa rozumie preklad s kultúrnou nadstavbou. Nadstavba zahŕňa prispôsobenie obsahu textu danostiam a zvykom krajiny, v ktorej bude preklad použitý. Lokalizovaný text nesmie pôsobiť ako preklad originálu a spôsobovať tým komplikácie – naopak, čitateľ musí nadobudnúť dojem, že ide o pôvodnú verziu, v ktorej sa môže prirodzene a ľahko orientovať. Takýto efekt je zväčša žiaduci ak ide o preklad počítačových softvérov alebo webových stránok či manuálov.

Lokalizácia nie je len prekladanie, lokalizácia je aj prispôsobenie produktu cieľovej kultúre

Pri lokalizácii sa lokalizovaný produkt (väčšinou softvér, aplikácia) prispôsobí lokálnym danostiam – jazyku a kultúre. Na základe tejto adaptácie sa produkt ďalej testuje, aby sa zistilo, či sú zachované všetky pôvodné funkcie produktu.

Vieme, ako prebieha lokalizácia

V momente, keď nám zašlete váš dopyt, analyzujeme vašu požiadavku a na základe našich skúseností vám navrhneme optimálne riešenie. Ponúkneme vám služby, ktoré vám umožnia získať cieľový produkt v požadovanej kvalite, za cenu stanovenú na komplexný balík služieb. Od tejto chvíle môžete ponechať realizáciu zákazky na nás a vy môžete byť spokojní s vedomím, že lokalizácia vášho produktu je v dobrých rukách. Naši projektoví manažéri disponujú potrebnými technickými vedomosťami a vedia, na ktorého prekladateľa sa obrátiť s konkrétnym typom projektu. Vyberú najvhodnejších dodávateľov – prekladateľov, ktorí pomocou potrebného softvérového vybavenia zrealizujú preklad textu s cieľom prispôsobiť text cieľovej kultúre. Následne sa texty uspôsobia tak, aby vyhovovali požiadavkám konkrétneho produktu (napr. zvolia sa také prekladateľské riešenia, ktoré budú svojím rozsahom vhodné na zobrazenie sa na miestach s pevne stanoveným počtom znakov).

Kvalita je ukrytá v CAT nástrojoch

Jedným z najefektívnejších spôsobov ako pri preklade zabezpečiť požadovanú kvalitu je pracovať s CAT nástrojmi, ktoré umožňujú prekladateľom aj revízorom zachovať jednotnú terminológiu a súlad prekladu s už predtým realizovanými prekladmi alebo vašimi firemnými materiálmi.

My vieme lokalizovať

Bez potrebných technických znalostí odborníkov pracujúcich na preklade by nebolo možné správne zaobchádzanie s lokalizáciami. Technické znalosti lokalizačných pracovníkov sú u nás štandardom. Uvedomujeme si, že v moderných technológiách sa jazyk vyvíja zo dňa na deň. Tento trend sa snažíme sledovať aj pri lokalizácii. V textoch sa vyskytuje relatívne veľa pojmov, ktoré v slovenčine doteraz nenašli svoj ekvivalent. Treba ich vytvoriť a vymyslieť tak, aby sa ujali. Odborníkom by mali pripadať výstižné a jazykovedcom správne. My pre vás hľadáme tie optimálne kompromisy, aby bol konečný produkt po jazykovej stránke čo najdokonalejší. Samozrejmosťou je vytvorenie glosárov a prekladových pamätí, v ktorých budú uložené všetky originálne a preložené segmenty pripravené na opätovné použitie a ktoré prispejú k zníženiu nákladov a zvýšeniu kvality.

Vieme, čo lokalizujeme

Softvérové aplikácie a programy (tlačiarní, mobilných telefónov, inej elektroniky)
Webové prezentácie
Návody a príručky
Výučbové materiály
Počítačové hry

Vieme, prečo sa zameriavame na lokalizácie

Naši odborníci majú bohaté skúsenosti s lokalizačnými a terminologickými nástrojmi a nástrojmi na správu prekladových pamätí. Lokalizačné projekty v súčasnosti tvoria časť našej práce, zaručujú nám množstvo spokojných klientov, a preto sa na ne chceme zameriavať aj v budúcnosti.

Vieme, že lokalizácia vám prináša výhody

Používame prekladové pamäte ako nástroj na zníženie ceny a zvýšenie kvality prekladu. Vďaka prekladovým pamätiam nie je potrebné tú istú vetu prekladať dvakrát. Ten istý predmet alebo koncept bude mať rovnaký názov vo všetkých súčastiach a všetkých verziách toho istého softvéru. Výsledkom je terminologická konzistentnosť a úspora nákladov. 

Vieme, s kým spolupracujeme

Aby sa dosiahli najlepšie výsledky, sú vo firme LEXMAN, s. r. o., lokalizácie aj prekladateľské práce spracovávané rodenými hovorcami, pretože len rodený hovorca, ktorý žije vo svojej materskej kultúre, môže prispôsobiť cieľové texty lokálnej kultúre.

Vieme, kedy je lokalizácia úspešná

Lokalizácia je úspešná, ak klient, ktorý u nás lokalizáciu objednal, je spokojný. Spokojný klient je taký, ktorého produkt obsahuje taký text, ktorého čitateľ si nevšimne, že text bol pôvodne určený pre iný trh. 

Vieme, prečo práve my

Ak potrebujete preložiť napr. návod súčasne do niekoľkých jazykov s použitím prekladateľského softvéru, je jednoduchšie zadať tento projekt nám a dostať ho vypracovaný kompletne na kľúč, ako hľadať v každej krajine dodávateľa, overovať si jeho kvality, učiť ho používať softvér a dohliadať na jeho prácu. Celú službu vieme zrealizovať my a priamo u nás.

Vieme zabezpečiť lokalizáciu

Ak máte záujem o nezáväznú cenovú kalkuláciu, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na tel. č. +421 948 33 22 62 alebo na e-mailovej adrese localization@lexman.sk. Taktiež môžete využiť aj našu rýchlu objednávku. Rozsah vášho textu analyzujeme a nastavíme jednotlivé procesy spracovania priamo na mieru pre váš text (ak si želáte, môžeme pre vás zrealizovať aj iné, dodatočné spracovateľské služby). Po potvrdení objednávky je pre nás dohodnutá cena záväzná a vy si môžete byť istí, že nezaplatíte ani cent navyše. My vieme, že vám preklad dodáme načas, podľa vašich predstáv a za optimálnu cenu.

Novinky

21 dec

Želáme Vám krásne vianočné sviatky ... PF´2024

Ďakujeme za prejavenú dôveru a spoluprácu v roku 2023. Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia a úspechov v novom...
27 dec

Otváracie hodiny počas sviatkov

Počas nadchádzajúcich sviatkov sme upravili naše otváracie hodiny nasledovne: 25.12.2023 - ZATVORENÉ 26.12.2023 - ZATVORENÉ 27.12.2023 -...

Kontakt

Kontakt

LEXMAN, s. r. o.
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
IČO: 36 810 657
DIČ: 2022420411
IČ DPH: SK2022420411

tel.


Mobil:

+421 948 33 22 62
+421 903 66 66 84

Tel.:

+421 2 45528041
+421 2 45528042
+421 2 45528043

Fax: +421 2 43 33 01 94

E-mail: bratislava@lexman.sk