Preklady a tlmočenie

Rýchla objednávka

Infolinka:
+421 948 33 22 62

Preklady z/do angličtiny

Anglický jazyk patrí medzi najrozšírenejšie jazyky na svete, má funkciu dorozumievacieho jazyka najmä vo viacjazyčných oblastiach. Z/do anglického jazyka ponúkame najmä odborný preklad, preklad s revíziou, korektúru prekladu, úradný preklad a tlmočnícke služby podľa požiadaviek zákazníka.

Anglický jazyk patrí medzi jazyky z/do ktorých najčastejšie vyhotovujeme pre:

fyzické osobyprávnické osoby
 • preklad rodného listu
 • preklad sobášneho listu
 • preklad výpisu z registra trestov
 • preklad technického preukazu
 • preklad COC
 • preklad vysvedčenia
 • preklad diplomu
 • preklad certifikátu
 • preklad úmrtného listu
 • preklad živnostenského listu
 • preklad splnomocnenia
 • preklad návodu
 • preklad obchodnej zmluvy
 • preklad výpisu z obchodného registra
 • preklad internetovej stránky
 • lokalizáciu programov
 • preklad katalógu
 • preklad atestu
 • preklad notárskej zápisnice
 • preklad daňového priznania
 • preklad výkazu ziskov a strát
 • preklad výročných správ
 • preklad odborných správ a posudkov
 • preklad audítorskej správy

Naši klienti oceňujú najmä skúsenosti a ústretový prístup projektových manažérov, rýchly klientský servis, skúsených prekladateľov a tlmočníkov v odbore a flexibilné termíny dodania vďaka moderným prekladovým softvérom.

Novinky

21 dec

Želáme Vám krásne vianočné sviatky ... PF´2023

Ďakujeme za prejavenú dôveru a spoluprácu v roku 2022. Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia a úspechov v novom...
17 mar

Koronavírus: odporúčania pre klientov ako využiť naše služby online!

Všetky naše služby je možné vybaviť e-mailom, telefonicky, poštou bez potreby osobne navštíviť kanceláriu. Radi Vám poskytneme bežné preklady,...

Kontakt

Kontakt

LEXMAN, s. r. o.
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
IČO: 36 810 657
DIČ: 2022420411
IČ DPH: SK2022420411

tel.


Mobil:

+421 948 33 22 62
+421 903 66 66 84

Tel.:

+421 2 45528041
+421 2 45528042
+421 2 45528043

Fax: +421 2 43 33 01 94

E-mail: bratislava@lexman.sk