Preklady a tlmočenie

Rýchla objednávka

Infolinka:
+421 948 33 22 62

Odborné preklady

Profesionálne odborné preklady

 

Čo sú odborné preklady?
Odborné preklady tvoria veľkú skupinu prekladov, ktoré naša spoločnosť realizuje. Vo všeobecnosti sú to bežné preklady (nie súdne), ktoré štandardne doručujeme v elektronickej podobe, a pri ktorých dbáme na správne preloženie výrazov z konkrétneho odboru.

Je môj text, ktorý vám posielam na preklad odborný?
Dnes je možné takmer všetky neliterárne texty zaradiť do istej oblasti ľudského záujmu, a preto je každý z nich vo svojej podstate odborným textom. Odborný text obsahuje špecifické výrazy, ktoré sa vzťahujú na konkrétnu oblasť. Takéto výrazy pritom môžu byť buď všeobecnejšie, alebo vysoko odborné (tzv. termíny). Podľa toho rozlišujeme terminologicky jednoduchšie a terminologicky náročnejšie texty.

Je odborný preklad drahší?
Od náročnosti odbornej terminológie sa odráža aj náročnosť samotného prekladu. Ak text na preklad odborné výrazy neobsahuje, dá sa považovať za text so všeobecným zameraním. Hranica medzi odborným textom a všeobecným textom je však veľmi tenká a jej posúdenie je relatívne subjektívne. Z tohto dôvodu spoločnosť LEXMAN, s. r. o. svojim klientom nikdy neúčtuje príplatky za odbornosť textu.

Príklad:
Cena za preklad medicínskeho textu Vás preto u nás nebude stáť viac, ako napríklad preklad informačného listu pre zákazníkov.

Ako dosahujeme kvalitu odborných prekladov?
Pri každom odbornom texte dbáme na to, aby preklad realizoval a revidoval človek, ktorý sa na danú oblasť špecializuje. Prekladateľ a korektor pracujúci na konkrétnom odbornom projekte buď daný odbor vyštudovali, alebo sa mu už dlhodobo venujú vo svojej profesijnej kariére a poznajú špecifiká odbornej terminológie nielen vo východiskovom, ale aj v cieľovom jazyku. Spoluprácou so špičkovými odborníkmi takto prekladateľská spoločnosť LEXMAN, s.r.o. dosahuje vysokú kvalitu prekladov a aj ostatných ponúkaných služieb.

Aké odbory prekladáme?
Široká databáza kvalitných dodávateľov v rôznych jazykových kombináciách a odborných špecializáciách nám umožňuje prekladať odborné texty z rozličných odborov. Zameriavame sa predovšetkým na techniku, strojárstvo, stavebníctvo, informačné technológie, medicínu, právo, ekonómiu, obchod a iné.

Novinky

21 dec

Želáme Vám krásne vianočné sviatky ... PF´2024

Ďakujeme za prejavenú dôveru a spoluprácu v roku 2023. Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia a úspechov v novom...
27 dec

Otváracie hodiny počas sviatkov

Počas nadchádzajúcich sviatkov sme upravili naše otváracie hodiny nasledovne: 25.12.2023 - ZATVORENÉ 26.12.2023 - ZATVORENÉ 27.12.2023 -...

Kontakt

Kontakt

LEXMAN, s. r. o.
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
IČO: 36 810 657
DIČ: 2022420411
IČ DPH: SK2022420411

tel.


Mobil:

+421 948 33 22 62
+421 903 66 66 84

Tel.:

+421 2 45528041
+421 2 45528042
+421 2 45528043

Fax: +421 2 43 33 01 94

E-mail: bratislava@lexman.sk