Preklady a tlmočenie

Rýchla objednávka

Infolinka:
+421 948 33 22 62

Záruka kvality

 

Kvalita je naším prvoradým cieľom, a preto investujeme do správnych ľudí, kontrolných procesov a informačných technológií.

 

 

Norma DIN EN ISO 17100:2016

Vieme, že kvalita sa dá dosiahnuť, ak text prechádza viacerými stupňami spracovania. S cieľom zvyšovania kvality poskytovaných služieb preto realizované preklady poskytujeme v súlade s európskou normou DIN EN ISO 17100:2016, ktorá definuje štandardy potrebné na dosiahnutie kvalitných prekladateľských služieb. 

 

Doklad o konformite s normou DIN EN ISO 17100:2016 

 

Každý projekt prechádza, v zmysle objednanej služby, jednotlivými stupňami spracovania až po odovzdanie klientovi. Každý jeden medzistupeň má v procese spracovania projektu svoje nezameniteľné miesto. Jednotlivé stupne sme definovali nižšie.

 

 

Preklad

Preklad realizujú vybraní prekladatelia s viacročnou praxou v danej jazykovej kombinácii a prekladanom odbore.

 

Kontrola

Kontrola celistvosti a formálnych náležitostí prekladu.

 

Revízia

Kontrola preloženého textu ďalším prekladateľom, ktorý porovná východiskový a cieľový text z pohľadu terminologickej konzistentnosti, spôsobu vyjadrovania a štýlu. Revíziu spravidla vykonáva rodený hovorca cieľového jazyka.

 

Odborné posúdenie

Jeho cieľom je posúdenie vhodnosti prekladu na daný účel a vykonáva ho odborník na daný odbor. Preklad tak obsahuje už v praxi zaužívanú odbornú terminológiu danej oblasti.

 

Grafika

Grafická úprava pre nás znamená finálnu úpravu dokumentov po preklade podľa originálu. Jednoduchšia grafická úprava zahŕňa napr. zalomenie strán, automatický obsah, záhlavie, zápätie, číslovanie nadpisov a odstavcov, stĺpce, textové polia, tabuľky. Grafickú úpravu realizujú grafici v najpoužívanejších grafických programoch.

 

Korektúra

Korektúra je stránková úprava textu pred publikovaním. Jej cieľom je odstránenie prípadných preklepov, chýbajúcich písmen, nesprávne rozdelených slov na konci riadkov atď., ktoré môžu vzniknúť pri sadzbe textu (DTP prácach) v tlačiarni.

 

Verifikácia

Je to výstupná kontrola realizovaná projektovým manažérom pred odovzdaním zákazky klientovi. Kontroluje sa súlad požiadaviek klienta s realizovanými prácami na projekte.

Novinky

21 dec

Želáme Vám krásne vianočné sviatky ... PF´2024

Ďakujeme za prejavenú dôveru a spoluprácu v roku 2023. Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia a úspechov v novom...
27 dec

Otváracie hodiny počas sviatkov

Počas nadchádzajúcich sviatkov sme upravili naše otváracie hodiny nasledovne: 25.12.2023 - ZATVORENÉ 26.12.2023 - ZATVORENÉ 27.12.2023 -...

Kontakt

Kontakt

LEXMAN, s. r. o.
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
IČO: 36 810 657
DIČ: 2022420411
IČ DPH: SK2022420411

tel.


Mobil:

+421 948 33 22 62
+421 903 66 66 84

Tel.:

+421 2 45528041
+421 2 45528042
+421 2 45528043

Fax: +421 2 43 33 01 94

E-mail: bratislava@lexman.sk